Handelsregisternummer

Handelsregisternummer op alle schriftelijke uitingen inclusief e-mail.

Ondernemingen die in het Handelsregister staan ingeschreven, zijn verplicht het Handelsregisternummer te vermelden op alle uitgaande brieven, orders, facturen, offertes en andere schriftelijke uitingen. Die verplichting geldt nu ook voor de website en zakelijke e-mails. BV’s en NV’s moeten als extra verplichting hun volledige naam en statutaire zetel op hun website vermelden.