Doei VAR verklaring, Hallo Modelovereenkomst

Wat is een modelovereenkomst?


Sinds 1 mei 2016 is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vervallen. Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen voortaan een modelovereenkomst gebruiken om hun arbeidsrelatie vast te leggen. Dit is niet verplicht echter loop je dan wel de kans dat er nog loonheffing moet worden betaald en je belastingtechnisch gezien wordt als een werknemer in loondienst. Kort samengevat is een modelovereenkomst er dus voor bedoeld om het onderscheidt tussen een loondienstverband en een zzp constructie schriftelijk aan te kunnen duiden.

Als er gewerkt wordt volgens de (voorbeeld)modelovereenkomst hoeft er geen loonheffing ingehouden en betaald te worden door de opdrachtgever. Dit betekent dat de zzp-er niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen (WW,ZW en WIA). Wat weer betekent dat de zzp-er bij werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid geen uitkering krijgt. 


Kan ik zelf een overeenkomst opstellen?


Op de site van de belastingdienst staan voorbeeld overeenkomsten op die de belastingdienst voor de ondernemers heeft opgesteld. Deze kun je gebruiken als voorbeeld. Wanneer je deze gebruikt moet je wel refereren naar het documentnummer wat de belastingdienst aan het voorbeeld heeft gegeven. Alle gele velden in deze overeenkomst leggen extra de nadruk dat het om een zzp-er gaat en mag je dus NIET wijzigen. 

Deze overeenkomst hoef je niet perse aan te houden, je mag ook een eigen gebruiken. Alleen moet deze dan worden goedgekeurd door de belastingdienst voordat deze voldoet aan de norm. De versie van de belastingdienst gebruiken is in vele gevallen dus veiliger omdat je dan zeker weet dat deze goedgekeurd is. 

Als er iets verandert in de werkrelatie of de werkzaamheden verlopen niet volgens de overeenkomst, is de opdrachtgever alsnog verplicht om loonheffingen in te houden en te betalen. De opdrachtnemer is vanaf dat moment dan ook verzekerd. Kortom altijd een einddatum in de overeenkomst vermelden en bij verandering van werkzaamheden een nieuwe overeenkomst maken. Wat ook handig kan zijn is om per project een nieuwe overeenkomst te tekenen.